Úc có thể sẽ áp dụng lệ phí xét duyệt đơn xin miễn lệnh cấm biên giới

18th August 2020

Tháng 8 năm 2020, Bộ Di trú New Zealand (INZ) đã đưa ra mức phí đối với tất cả các đơn xin miễn lệnh cấm biên giới (EOI) và chúng tôi tin rằng Úc cũng sẽ làm như vậy.

Việc áp dụng các khoản phí này ở New Zealand là một cách để INZ quản lý số lượng lớn các đơn đăng ký, mà rất ít trong số đó được chấp thuận. INZ đã nhận được hơn 27.000 yêu cầu ngoại lệ biên giới EOI với chỉ 5.400 người được mời nộp đơn xin thị thực và xuất nhập cảnh kể từ khi đóng cửa biên giới.

Lệ phí EOI xin ngoại lệ biên giới New Zealand là:

  • NZD $ 380 cho người sử dụng lao động yêu cầu ngoại lệ cho 'những lao động quan trọng khác' (hoặc các tổ chức hoặc cơ quan tài trợ yêu cầu)
  • NZD $ 45 cho các yêu cầu riêng lẻ thuộc tất cả các mục đích quan trọng

Úc có thể sẽ tiếp bước New Zealand

Hiện tại, theo ước tính Úc đang từ chối ba trong số bốn đơn xin rời khỏi đất nước của người Úc, mặc dù thông tin cho rằng chính phủ nhận được tới 10.000 đơn mỗi tuần. Đọc thêm về điều này ở đây.

Thông tin mới nhất do Bộ Nội Vụ thống kê công bố rằng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020, họ đã nhận được gần 73.000 yêu cầu miễn đi lại, chỉ có 10.004 đơn trong số đó được chấp thuận rời khỏi Úc và chỉ 3.759 được chấp thuận nhập cảnh và ở lại Úc (6.681 người khác ứng dụng chuyển tuyến đã được chấp thuận). Con số đó chỉ tương đương với 18% số đơn đăng ký được chấp thuận. Bạn có thể đọc thêm về quy trình xin miễn lệnh cấm tại đây.

Đối với các doanh nghiệp muốn đưa nhân viên vào Úc, việc được chấp thuận cho thị thực làm việc tạm thời vẫn rất khó trừ khi doanh nghiệp đó thuộc một trong những ngành thiết yếu. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu các bằng chứng cụ thể mà Bộ yêu cầu để chứng minh sự cần thiết của một nhân viên, bạn có thể được chấp thuận và chúng tôi tiếp tục nhận thấy thành công trong việc xử lý đơn xin miễn cấm biên giới.

Với tỷ lệ chấp thuận thấp mà số lượng đơn xin miễn lệnh cấm lại lớn, chúng tôi tin rằng Úc sẽ theo bước của New Zealand và áp dụng lệ phí xin miễn lệnh cấm biên giới. Nó chỉ là vấn đề thời gian.

Để tìm hiểu thêm hoặc nếu bạn đang cần chuẩn bị đơn xin miễn trừ lệnh cấm có cơ hội thành công cao nhất, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

For any inquiries

Contact one of our registered migration agents today