Cá nhân nào có thể nộp đơn xin miễn trừ lệnh cấm nhập cảnh Úc?

27th October 2020

Cá nhân nào có thể nộp đơn xin miễn trừ lệnh cấm nhập cảnh Úc?

Với việc nghiêm ngặt đóng cửa biên giới tại Úc, nhiều người nước ngoài xây dựng cuộc sống ở Úc thấy mình ở phía bên kia biên giới khi các lệnh cấm được áp dụng.

Nếu bạn không phải là thường trú nhân hoặc công dân Úc, việc nhập cảnh vảo Úc là gần như không thể. Lệnh cấm còn được áp dụng với cả thường trú nhân và công dân Úc khi họ bị cấm xuất cảnh.

Ai sẽ được phép rời Úc và làm thế nào để xin miễn trừ lệnh cấm?

Những cá nhân duy nhất không cần được phép rời khỏi Úc với lệnh cấm du lịch hiện tại là những người thường cư trú tại một quốc gia bên ngoài nước Úc.

Bộ Nội Vụ sẽ xem một cá nhân là thường trú tại quốc gia khác ngoài Úc nếu lịch sử di chuyển quốc tế cho thấy bạn đã dành nhiều thời gian bên ngoài nước Úc hơn trong vòng 12 đến 24 tháng vừa qua.

Nếu bạn muốn rời Úc và bạn được xem là thường trú dài hạn tại Úc, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng bạn đáp ứng một trong những tiêu chí cho phép bạn được miễn lệnh cấm du lịch hiện tại.

Nhập cảnh vào Úc

Hiện bạn chỉ được nhập cảnh Úc nếu thoả mãn một trong ba điều kiện dưới đây:

  • Bạn là công dân Úc hoặc thường trú nhân trở về
  • Bạn là thành viên gia đình trực tiếp của công dân Úc hoặc thường trú nhân (vợ / chồng, đối tác, con cái phụ thuộc và người giám hộ hợp pháp)
  • Bạn có một lý do thuyết phục du lịch đến Úc khẩn cấp

Rời Úc

Nếu bạn là công dân Úc, thường trú nhân hoặc lưu trú dài hạn tại Úc và muốn rời khỏi Úc, bạn phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

  • Chuyến đi của bạn là một phần trong phòng chống dịch COVID-19, bao gồm cả việc cung cấp viện trợ
  • Chuyến đi của bạn rất cần thiết cho các dự án ngành công nghiệp và kinh doanh quan trọng (bao gồm cả ngành xuất khẩu và nhập khẩu)
  • Chuyến đi nhằm mục đích để được điều trị y tế khẩn cấp không có sẵn ở Úc
  • Bạn cần thực hiện công việc cá nhân và không thể trì hoãn
  • Chuyến đi có tính chất nhân đạo
  • Chuyến đi của bạn là vì lợi ích quốc gia

Ngay cả khi bạn tin rằng bạn đáp ứng các tiêu chí này, bạn vẫn sẽ cần phải xin miễn trừ lệnh cấm du lịch.

Các cá nhân không phải là công dân Úc được phép rời Úc mà không cần xin miễn.

Người có thị thực tạm thời cũng không cần xin miễn lệnh cấm để rời khỏi Úc, nhưng họ cần lưu ý rằng khi họ rời khỏi Úc và muốn quay lại, họ sẽ cần được cấp miễn để có thể nhập cảnh Úc.

For any inquiries

Contact one of our registered migration agents today