Cập nhật tình hình phân bổ hạn ngạch từng Tiểu Bang

10th September 2020

Cập nhật tình hình phân bổ hạn ngạch từng Tiểu Bang

Viện Di trú Úc (MIA) đã thông báo mỗi Tiểu bang và Vùng lãnh thổ sẽ nhận được một số lượng hạn chế được phân bổ cho thị thực Được đề cử có tay nghề (subclass 190), Skilled Work Regional (Tạm thời) (Subclass 491), và Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (BIIP) cho đến khi Ngân sách Liên bang thông qua vào ngày 6 tháng 10 năm 2020.

Tiểu Bang và Vùng lãnh thổ đã đề ra các yêu cầu cho chính sách định cư của họ trong giai đoạn 2020-21 sẽ nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng của Úc.

Các con số do MIA công bố, và được cung cấp bởi Bộ Nội Vụ.

Cập nhật ngày 20 tháng 8 năm 2020:

Cập nhật việc phân bổ đề cử thị thực diện tay nghề và kinh doanh.

Sau khi phân bổ đề cử của tiểu bang bị trì hoãn cùng với Ngân sách cho đến tháng 10, hiện có một vài cập nhật liên quan đến Chương trình định cư diện tay nghề và kinh doanh cho giai đoạn 2020-21, tuy nhiên, việc phân bổ đầy đủ đề cử vẫn sẽ bị tạm dừng cho đến khi Ngân sách được công bố vào tháng 10.

Nam Úc và ACT đều nhận được hạn ngạch cho các chương trình kinh doanh và kỹ năng chung để hỗ trợ phục hồi kinh tế và sức khỏe cộng đồng của Tiểu Bang.

Nam Úc

Các đơn xin định cư theo diện tay nghề Nam Úc sẽ được ưu tiên dựa trên các tiêu chí dưới đây:

  • Các hồ sơ chất lượng cao trong Chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh.
  • Các hồ sơ quan trọng trong việc hỗ trợ ứng phó của Tiểu ang đối với đại dịch COVID-19, bao gồm các cá nhân cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng hoặc chuyên khoa, các kỹ năng quan trọng cần thiết để duy trì việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu; hoặc cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế của Úc.
  • Ưu tiên xem xét các đơn nộp trong nước mà thoả mãn các điều kiện trên

Mặc dù đây là tin tốt cho việc định cư đến Úc, nhưng điều quan trọng vẫn cần lưu ý là COVID-19 sẽ tiếp tục có tác động đáng kể đến việc di chuyển, và cách xử lý đơn và những ngành nào sẽ được ưu tiên.

Đọc thêm trên trang web SA Di trú.

ACT

Trong khi Chương trình Di trú Tay nghề cao ACT cũng được mở, chương trình sẽ triển khai theo một quy trình khác. Danh sách Kỹ năng quan trọng của ACT mới đang có hiệu lực và người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí dưới đây cho đề cử 491 và 190:

  • Bạn phải đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
  1. Nghề nghiệp được đề cử của bạn nằm trong Danh sách Kỹ năng Quan trọng của ACT; HOẶC LÀ
  2. Bạn là đương đơn của thị thực thực 457/482 được tài trợ bởi nhà tuyển dụng ACT
  • Yêu cư trú của ACT 5 năm đã không còn.

Đọc thêm trên trang web ACT Immigration.

Chương trình Di cư có tay nghề vẫn đóng cửa đối với những người nộp đơn ở nước ngoài ở tất cả các tiểu bang.

If you have questions about the State Skilled Migration Programs

Contact one of our registered migration agents today