NHÀ ĐẦU TƯ (INVESTOR - VISA 188B)

17th June 2020

Với diện đầu tư định cư này thì người đầu tư sẽ được cấp visa tạm trú diện đầu tư tại Úc để xin thường trú. Visa sau 4 năm sẽ được xét để chuyển thành thường trú nhân ( Permanent Residence).

Điều kiện cho người đứng đơn :

 • Dưới 55 tuổi
 • Đạt 65 điểm theo Thang điểm Di trú
 • Được một trong các bang ở Úc bảo lãnh
 • Đầu tư $1.5 triệu AUD vào trái phiếu chính phủ Úc trong 4 năm SẼ ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI ĐÁO HẠN
 • Tổng tài sản tối thiểu $2.25 triệu AUD 2 năm tài chính trước ngày nhận nộp hồ sơ
 • Có kinh nghiệm đầu tư hoặc kinh doanh đạt chuẩn và không có bất kì mối liên hệ nào với những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp
 • 1 trong 5 năm trước ngày nộp đơn, có kinh nghiệm quản lý trực tiếp doanh nghiệp, hoặc danh mục đầu tư hợp lệ với giá trị $1.5 triệu AUD
 • Duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN THƯỜNG TRÚ ÚC (PR – Visa 888)

 • Có tối thiểu 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm.
 • Người nộp đơn và các thành viên gia đình vẫn còn visa 188.
 • Việc đầu tư 1.5 triệu AUD vẫn còn duy trì và liên tục trong 4 năm.
 • Tuân thủ các quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư

For any inquiries

Contact one of our registered migration agents today