Ảnh hưởng từ Ngân Sách Liên Bang đến Di Trú Úc

7th October 2020

Ảnh hưởng từ Ngân Sách Liên Bang đến Di Trú Úc

Ngân sách liên bang tác động đến chính sách nhập cư Chính phủ Liên Bang vừa công bố ngân sách quốc gia với dự đoán số lượng nhập cư vào Úc sẽ giảm 72.000 người trong giai đoạn 2020-21, sẽ có thay đổi nhằm ưu tiên thúc đẩy một số diện nhập cư nhất định.

Số lượng di dân ròng là chỉ số đo lường số người nhập cảnh vào Úc và ở lại trong hơn 12 tháng, so với số người rời khỏi đất nước trong cùng thời kỳ. Nhập cư người nước ngoài thường chiếm gần hai phần ba mức tăng dân số.

Kế hoạch hạn ngạch di trú phân bổ cho mỗi diện thị thực trong năm 2020 - 2021 được thông tin trên trang Chính Phủ The Department's website.

Thị thực tạm thời

 • Hạn ngạch nhập cư hàng năm giới hạn số lượng 160.000 hồ sơ, được phân bổ trong giai đoạn 2019-20, sẽ vẫn giữ nguyên
 • Thị thức lao động kết hợp kì nghỉ (Working Holiday) và phí thị thực du lịch được miễn nhằm thúc đẩy du lịch
 • Các cá nhân có thị thực tạm thời bị ảnh hưởng bởi đại dịch sẽ được hoàn lại phí

Thị thực kết hôn và Gia đình

 • Yêu cầu tiếng Anh cũng sẽ được áp dụng đối với người bảo lãnh
 • Chính phủ sẽ áp dụng khuôn khổ yêu cầu bảo trợ gia đình, điều đó có nghĩa Chính phủ sẽ kiểm tra tính cách và thông tin cá nhân như một phần của đơn xin bảo trợ và buộc người bảo trợ phải thực hiện các nghĩa vụ
 • Hạn ngạch diện đoàn tụ gia đình cũng sẽ được tăng từ 47,732 lên 77,300, trong đó 72,300 hồ sơ dành cho diện thị thực kết hôn, nghĩa là chỉ có 5,000 hồ sơ dành cho các gia đình có trẻ em
 • Người nộp đơn xin thị thực trong nước và người xin thị thực kết hôn sẽ được ưu tiên nếu lưu trú tại nơi bảo lãnh thuộc khu vực được chỉ định

Thị thực Doanh nghiệp và Đầu tư

Một lực lượng chuyên môn sẽ được thành lập nhằm thu hút các cá nhân tài năng và doanh nhân quốc tế đến Úc, nhằm hỗ trợ phục hồi hậu COVID và thúc đẩy thị trường việc làm địa phương

 • Phân bổ chương trình thị thực cá nhân tài năng Global Talent tăng gấp ba lần lên 15,000 hồ sơ
 • Tăng hạn ngạch chương trình Đầu tư và kinh doanh đổi mới (BIIP) lên 13,500 hồ sơ
 • BIIP tập trung vào các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và doanh nhân có giá trị cao hơn
 • Phí Chính phủ cho thị thực BIIP sẽ tăng thêm 11,3% (trên chỉ số CPI thông thường) vào ngày 1 tháng 7 năm 2021

Thường trú vĩnh viễn

Lộ trình trở thành thường trú nhân cho công dân New Zealand - yêu cầu thoả mãn điều kiện thu nhập đối với thị thực tay nghề độc lập (subclass 189) của New Zealand. Cơ hội sẽ được mở rộng cho các cá nhân có thị thực Đặc biệt (subclass 444) với mức thu nhập chịu thuế bằng hoặc cao hơn yêu cầu tối thiểu đối với diện thị thực tay nghề tạm thời (hiện tại là $ 53,900) trong thời gian tối thiểu ba trong năm năm gần nhất, bao gồm cả năm trước ngày nộp đơn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi tại aisupport@absoluteimmigration.com

*Số di cư ròng là số liệu được dùng để đo lường số người nhập cảnh vào Úc và lưu trú hơn 12 tháng so với số người rời khỏi Úc trong cùng khoảng thời gian. Nhập cư nước ngoài thông thường chiếm hai phần ba tỉ lệ tăng trưởng dân số.

Cập nhật thông tin di trú mới nhất cùng Jamie và Belinda

Xem ngay