Định Cư Diện Doanh Nhân Tài Năng 132A

17th June 2020

Diện định cư đặc biệt phù hợp với các doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công với mong muốn đến Úc mở hoặc tiếp quản phát triển một doanh nghiệp quy mô lớn tại Úc.

QUYỀN LỢI DIỆN DOANH NHÂN TÀI NĂNG (SIGNIFICANT BUSINESS HISTORY STREAM- 132A)

Sau thời gian xét duyệt hồ sơ, Quý khách và gia đình sẽ nhận được visa thường trú (PR) kèm theo một số quyền lợi như sau

 1. Tự do lưu trú vô thời hạn tại Úc
 2. Học tập và làm việc tại Úc không giới hạn
 3. Hỗ trợ chi phí học Đại học từ Chính Phủ
 4. Tham gia Medicare dành cho cả gia đình
 5. Thi quốc tịch sau 1 năm
 6. Bảo lãnh thân nhân nếu thoã mãn điều kiện theo hồ sơ

ĐIỀU KIỆN PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH

 • Dưới 55 tuổi
 • Sở hữu tối thiểu 1 doanh nghiệp chính* với doanh thu 3 triệu AUD 2 trong 4 năm tài chính gần nhất
 • Tổng tài sản : tối thiểu 1.5 triệu AUD ( sở hữu ít nhất trong 2 năm)
 • Giá trị cổ phần sở hữu doanh nghiệp : AUD 400,000
 • Mô hình doanh nghiệp tại Úc : cần tạo ra lợi ích đáng kể cho kinh tế tiểu bang

ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU ĐỂ CHỨNG MINH DOANH NGHIỆP CHÍNH

 • +51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/năm.
 • +30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/năm.
 • +10% nếu công ty đã niêm yết

For any inquiries

Contact one of our registered migration agents today