KINH DOANH ĐỔI MỚI 188A

11th June 2020

Với diện đầu tư định cư 2 GIAI ĐOẠN này thì người đầu tư sẽ được cấp visa tạm trú kinh doanh tại Úc trước khi vào thường trú. Visa sau 2 năm sẽ được xét để chuyển thành thường trú nhân ( Permanent Residence).

Điều kiện cho người đứng đơn :

 • Dưới 55 tuổi,
 • Đạt 65 điểm theo Thang điểm Di trú và được tiểu bang ở Úc bảo lãnh.
 • Tổng giá trị tài sản và vốn sở hữu trong doanh nghiệp( kể cả cá nhân và doanh nghiệp) phải đạt tối thiểu 800.000 AUD và phải chuyển vào Úc trong vòng 2 năm
 • Phần trăm sở hữu công ty tối thiểu
  • 51% nếu doanh thu hàng năm dưới 400.000 AUD, hoặc
  • 30% nếu doanh thu hàng năm trên 400.000 AUD, hoặc
  • 10% với công ty đã niêm yết, lên sàn chứng khoán

Sở hữu và trực tiếp quản lý một doanh nghiệp với doanh thu đạt 500.000 AUD/năm ( 2 trong 4 năm gần nhất)

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN THƯỜNG TRÚ (PR – Visa 888A)

 • Doanh thu hàng năm (tính đến 2 công ty) đạt tối thiểu 300.000 AUD trong 2 tháng trước ngày xin thường trú
 • Vốn kinh doanh/công ty ở Úc, trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty tại Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu là:
  • 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/năm
  • 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/năm
  • 10% nếu công ty đã niêm yết, lên sàn chứng khoán
 • Đạt được 2 trong 3 điều kiện sau:
  • Tổng giá trị góp vốn vào doanh nghiệp đạt tối thiểu 200.000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn
  • Tổng giá trị tài sản phải đạt tối thiểu 600.000 AUD trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn
  • Công ty ở Úc phải tạo ra tối thiểu 2 việc làm cho người bản xứ.
 • Không phạm pháp, phạm tội trong thời gian ở Úc
 • Lưu trú tại Úc tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn

For any inquiries

Contact our Vietnam team