Định Cư Úc Dành Cho Doanh Nhân Và Nhà Đầu Tư

29th May 2020

Từ năm 2012, Visa định cư Úc diện Doanh Nhân và Nhà Đầu Tư ( Visa tạm trú 188) hoặc Doanh Nhân Tài Năng (Visa 132) thay thế hầu hết các visa định cư doanh nhân từ trước. Đối với visa 188, có 4 diện chính, mỗi diện được phát triển phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nhân hoặc nhà đầu tư, mỗi diện có thể sẽ dẫn đến visa thường trú HỢP PHÁP.

Tất cả đương đơn không được liên quan đến các hoạt động kinh doanh, đầu tư bất hợp pháp.

Mục địch của visa định cư doanh nhân

Chương trình được thiết kế để tăng cương thu hút nhân tài kinh doanh và đa dạng hóa nền kinh tế Úc. Nó được định hướng nhằm vào số lượng người định cư có lịch sử kinh doanh hoặc đầu tư thành công có thể chung tay đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế Úc.

Chương trình định cư với mục tiêu:

 • Tạo việc làm
 • Đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ
 • Giới thiệu công nghệ mới, cải tiến, gia tăng cạnh tranh và hoạt động thương mại
 • Kết nối với thị trường quốc tế
 • Thúc đấy đa dạng hóa nền kinh tế

Cơ cấu chương trình

Visa diện Kinh Doanh Đổi Mới & Nhà Đầu Tư bao gồm 3 loại chính

 1. Thường trú trực tiếp : Visa Doanh Nhân Tài Năng ( Visa 132)
 2. Tạm Trú : Kinh Doanh Đổi Mới & Nhà Đầu Tư (Visa 188)
 3. Thường Trú : Kinh Doanh Đổi Mới & Nhà Đầu Tư (Visa 888)

Hầu hết các doanh nhân định cư Úc theo lộ trình 2 giai đoạn Tạm Trú(TR) – Thường Trú(PR). Visa Tạm Trú có thời hạn tối thiéu 4 năm, sau khi đã thỏa mãn một số yêu cầu nhất định về hoạt động kinh doanh tại Úc hoặc đầu tư thì có thể nộp hồ sơ xin vào thường trú (PR).

Bên cạnh đó, nếu có thể chứng minh được kinh nghiệm và lịch sử kinh doanh thành công, cá nhân có thể nộp hồ sơ xin thường trú trực tiếp (Visa 132).

Các diện Visa Tạm Trú chính

 1. Kinh Doanh Đổi Mới : Doanh nhân sở hữu tối thiếu một doanh nghiệp tại Việt Nam, có mong muốn thành lập và vận hành một doanh nghiệp mới tại Úc
 2. Nhà Đầu Tư: dành cho các nhà đầu tư muốn đầu tư AUD 1.5 triệu vào trái phiếu Chính Phủ Úc trong thời gian tối thiểu 4 năm
 3. Nhà Đầu Tư Trọng Yếu: dành cho các nhà đầu tư muốn đầu tư tối thiểu AUD 5 triệu vào một danh mục đầu tư mạo hiểm đạt chuẩn tại Úc

Với mỗi diện visa định cư dành cho Doanh Nhân và Nhà Đầu Tư sẽ có những yêu cầu nhất định trước khi có thể làm hồ sơ, để xác định Quý khách phù hợp với diện định cư nào, cũng như kế hoạch đầu tư ra sao để đảm bảo khả năng nhận thường trú, hạn chế rủi ro, Quý khách có thể thảo luận trực tiếp với Absolute Immigration VN, chúng tôi sẽ có một lộ trình dành riêng cho Quý khách và gia đình.

For any inquiries

Contact our Vietnam team