New Zealand công bố các quy chế bảo vệ nhiều hơn cho lao động nhập cư

27th July 2020

Từ thời điểm bùng phát dịch COVID-19 ở New Zealand, Chính phủ đã hỗ trợ lực lượng lao động nhập cư của họ và vấn đề này hiện vẫn luôn được quan tâm.

Phó Thủ Tướng Winston Peters, Bộ trưởng Andrew Little và Bộ trưởng Bộ Di trú Kris Faafoi đã đưa ra một tuyên bố chung rằng các lao động nhập cư tạm thời sẽ được bảo vệ tốt hơn bởi những thay đổi được thiết lập để ngăn chặn tình trạng bốc lột và cải thiện việc thực thi pháp luật tại nơi làm việc.

Những thay đổi này xuất phát từ sự phụ thuộc và dễ bị tổn thương của người lao động nhập cư khi họ không thể rời New Zealand do hạn chế đi lại và phụ thuộc vào chủ lao động bảo trợ để duy trì visa và việc làm tại New Zealand.

“Những người lao động nhập cư bị bóc lột khi có visa gắn liền với yêu cầu bảo trợ của chủ sẽ có thể được cấp một visa tạm thời khác cho phép họ tìm việc làm thay thế.”

Chúng tôi cũng đang chuẩn bị lực lượng thanh tra lao động và điều tra viên nhập cư bổ sung để đảm bảo rằng hành động mạnh mẽ được thực hiện chống lại các người chủ bóc lột và phát triển một kế hoạch giáo dục và cung cấp thông tin để người lao động nhập cư hiểu rõ hơn về quyền của họ và cách báo cáo các hành vi bóc lột, ông Kris Faafoi nói.

Mục đích của Chính phủ là nhằm đảm bảo người lao động nhập cư hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của họ khi làm việc tại New Zealand cũng như cung cấp trợ giúp nếu họ thấy mình trong tình trạng bóc lột.

Những thay đổi chính sẽ được thực hiện trong vài năm tới bao gồm:

  • Tạo một thị thực mới nhằm hỗ trợ người nhập cư rời khỏi môi trường bóc lột mà không ảnh hưởng tiêu cực đến visa của họ.
  • Thiết lập số điện thoại miễn phí chuyên dụng mới, báo cáo trực tuyến và xử lý tốt hơn để giúp báo cáo hành vi bốc lột lao động nhập cư dễ dàng hơn.
  • Các tiêu chuẩn bảo trợ cao hơn sẽ được yêu cầu từ các công ty nhượng quyền thương mại, công ty tuyển dụng và các doanh nghiệp tương tự nơi thường xuyên xảy ra tình trạng bốc lột lao động nhập cư.
  • Không cho phép những cá nhân bị kết án bốc lột lao động nhập cư và buôn người giữ vị trí quán lý hoặc sở hữu doanh nghiệp.
  • Ngăn chặn cá nhân có hành vi bóc lột tiếp cận lực lượng lao động nhập cư trong tương lai bằng cách mở rộng danh sách người tuyển dụng lao động hiện tại.
  • Thiết lập các quy định chế tài mới về lao động nhập cư và vi phạm nhắm vào hành vi không tuân thủ của chủ lao động.
  • Thông báo cho người lao động nhập cư bị ảnh hưởng rằng chủ của họ đã bị từ chối quyền bảo trợ.

Chính phủ hiện đang soạn thảo một dự luật để ban hành cải cách lập pháp.

Bạn có thể đọc các tuyên bố đầy đủ ở đây.

For any inquiries