New Zealand giúp đoàn tụ gia đình và hỗ trợ phục hồi kinh tế với các ngoại lệ biên giới

22nd June 2020

Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Cập nhật INZ, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Bộ trưởng Bộ Di Trú hiện đã thực hiện các hướng dẫn nhập cư để có hiệu lực đối với những thay đổi ngoại lệ biên giới được công bố tuần trước. Các tiêu chí sau đây cho các ngoại lệ đối với việc đóng cửa biên giới hiện đang có hiệu lực.

Tiêu chí cho các đối tác và người phụ thuộc:

 • Chồng/vợ và người phụ thuộc của công dân New Zealand có thị thực dựa trên mối quan hệ hoặc thường trú tại New Zealand sẽ không còn cần phải đi kèm thành viên gia đình quốc tịch NZ của họ để được cấp ngoại lệ biên giới
 • Chồng/vợ hoặc người phụ thuộc của công dân New Zealand có thị thực dựa trên mối quan hệ có thể đi trên thị thực đó và sẽ không cần phải yêu cầu ngoại lệ biên giới
 • Chồng/vợ hoặc người phụ thuộc của công dân New Zealand đang lưu trú tại New Zealand nhưng không có thị thực theo mối quan hệ, nên yêu cầu ngoại lệ biên giới. Nếu yêu cầu của họ được chấp thuận, họ sẽ được mời nộp đơn xin thị thực du lịch, hoặc một loại visa khác phù hợp với hoàn cảnh của họ hoặc thay đổi thị thực hiện tại để cho phép họ di chuyển
 • Chồng/vợ của công dân New Zealand khi không du lịch cùng nhau, và không có thị thực dựa trên mối quan hệ hoặc không thường trú tại New Zealand sẽ vẫn phải tuân theo các giới hạn biên giới, trừ khi họ đáp ứng các tiêu chí ngoại lệ biên giới khác.

Tiêu chí cho lao động lĩnh vực ưu tiên:

Một lao động đến New Zealand trong một thời gian ngắn (dưới sáu tháng) có thể được coi là một công nhân quan trọng nếu:

 • Người có kỹ năng độc đáo, chuyên môn hoặc kỹ thuật không thể có được ở New Zealand; hoặc
 • Cá nhân đang đảm nhận vai trò quan trọng về thời gian, cần thiết cho việc cung cấp cơ sở hạ tầng lớn đã được phê duyệt, một sự kiện được Chính Phủ phê duyệt, một chương trình Chính Phủ đã phê duyệt, một thỏa thuận được Chính Phủ phê duyệt hoặc có lợi ích lớn cho quốc gia hoặc kinh tế khu vực

Một lao động đến New Zealand trong thời gian dài (hơn sáu tháng) có thể được coi là một lao động quan trọng nếu họ đáp ứng một trong các tiêu chí ngắn hạn ở trên và:

 • Sẽ làm việc ít nhất 30 giờ mỗi tuần và được trả ít nhất gấp đôi mức lương trung bình ($ 106080 mỗi năm); hoặc
 • Có vai trò cần thiết cho việc hoàn thành hoặc tiếp tục chương trình khoa học theo hợp đồng do Chính Phủ tài trợ toàn phần hoặc một phần, bao gồm trao đổi và hợp tác nghiên cứu và phát triển, và có sự hỗ trợ của Ban Khoa học, Đổi mới và Quốc tế của MBIE để đến New Zealand nhằm thực hiện công việc của họ; hoặc
 • Đang giữ vai trò cần thiết cho việc cung cấp, tổ chức một sự kiện được Chính Phủ phê duyệt, một chương trình lớn được Chính Phủ phê duyệt hoặc một dự án cơ sở hạ tầng lớn được phê duyệt.

Danh sách các dự án cơ sở hạ tầng được phê duyệt here.

Danh sách các chương trình lớn được Chính Phủ phê duyệt, các sự kiện được Chính Phủ phê duyệt và các thỏa thuận giữa Chính Phủ các quốc gia here.

Ngoài các danh sách trên, hướng dẫn từ các cơ quan danh mục đầu tư có liên quan sẽ tiếp tục được điều chỉnh để hỗ trợ xác định giá trị của từng lao động và (khi thích hợp) liệu các kỹ năng và kinh nghiệm này có thực sự không thể đạt được ở New Zealand hay không.

Xin lưu ý, việc giữ visa lao động với kỹ năng thiết yếu là không đủ để được xem là lao động ưu tiên.

Để biết thêm chi tiết hoặc cần hỗ trợ nộp hồ sơ visa, liên hệ ngay với Giám Đốc – Cố Vấn DI Trú New Zealand của chúng tôi, Arno Nothnagel tại Arno.Nothnagel@absoluteimmigration.com

Cập nhật INZ, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Hôm nay, Chính phủ New Zealand tuyên bố họ sẽ áp dụng các ngoại lệ biên giới tiếp theo, giúp đoàn tụ các gia đình New Zealand và hỗ trợ phục hồi kinh tế mà không làm tăng nguy cơ COVID-19.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Phil Twyford và Bộ trưởng Di trú Iain Lees-Galloway đã đưa ra một tuyên bố chung nêu rõ những thay đổi và thời gian các thông tư ngoại lệ mới sẽ có hiệu lực.

Thay đổi bao gồm:

 • Loại bỏ yêu cầu của vợ/chồng và người phụ thuộc của công dân New Zealand cần du lịch cùng nhau khi nhập cảnh khi họ có thị thực kết hôn hoặc thường trú tại New Zealand
 • Cho phép nhập tàu hàng hải khi có nhu cầu cấp thiết
 • Cho phép nhập cảnh cho các nhà ngoại giao
 • Giới thiệu các tiêu chí ngắn hạn và dài hạn cho các yêu cầu lao động cần thiết khác

Thay đổi yêu cầu đối với diện kết hôn, lao động thiết yếu và các nhà ngoại giao sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. Mặc dù yêu cầu của các ngoại lệ vẫn còn cao nhằm tiếp tục bảo vệ New Zealand trước sự lây lan của COVID-19, đây là một bước quan trọng đối với thay đổi các hạn chế biên giới mà chúng tôi hy vọng sẽ thấy trong những tháng tới. INZ tiếp tục tăng cường các quy trình và tiêu chí cho các nhà tuyển dụng, những người cần lao động cho các hoạt động kinh tế quan trọng nhằm giữ cho các dự án hoàn thành đúng thời hạn.

Trong một công bố, Ian Lees-Galloway cho biết, “Chúng tôi đang thực hiện chiến lược biên giới dài hạn hơn và chúng tôi đang tìm kiến cách chúng tôi có thể tạo ra một hệ thống cách ly có thể hỗ trợ trong việc nới lỏng biên giới của New Zealand, ví dụ như cho những người nắm giữ thị thực tạm thời cho công việc hiện tại và sinh viên quốc tế, trong khi vẫn tiếp tục quản lý hiệu quả các rủi ro về sức khỏe từ những người nước ngoài”.

Mọi cá nhân vào New Zealand vẫn sẽ cần cách ly trong 14 ngày. Bất kỳ người sử dụng lao động nào được cấp ngoại lệ để đưa người lao động vào (trường hợp ngoại lệ) phải tài trợ cho sự cách ly và làm việc với Bộ Y tế để đặt chỗ trong khu vực cách ly hoặc cách ly được quản lý.

For any inquiries

Contact Arno Nothnagel, Immigration Director | New Zealand