Hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực du lịch và khách sạn của Úc

11th May 2021

Hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực du lịch và khách sạn của Úc

Chính phủ Úc đã thực hiện những thay đổi lớn đối với các điều kiện thị thực sinh viên, mang lại sự linh hoạt hơn để hỗ trợ lĩnh vực du lịch và khách sạn của Úc. Sinh viên quốc tế làm việc trong ngành này bây giờ sẽ có thể làm hơn giới hạn 40 giờ mỗi hai tuần, trong suốt thời gian học.

Do COVID-19 và các hạn chế đi lại hiện tại trên các chuyến bay quốc tế, lĩnh vực du lịch và khách sạn đang gặp một số khó khăn liên quan đến việc cắt giảm nhân công sẵn có. Theo các yêu cầu của ngành, Chính phủ hiện đang dỡ bỏ giới hạn hiện tại đối với sinh viên quốc tế. Một biện pháp sẽ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể đối với nhiều người dựa vào ngành công nghiệp này, vốn sử dụng hơn nửa triệu người Úc.

Sinh viên có thể làm thêm ngoài giờ thông thường ở những ngành nào?

Bộ Nội Vụ đang linh hoạt để sinh viên làm việc vượt quá những giới hạn thông thường trong các ngành sau:

  • Làm việc trong lĩnh vực y tế, đã đăng ký tham gia một khóa học liên quan đến sức khỏe (chẳng hạn như điều dưỡng hoặc y học) và được một quan chức y tế hướng dẫn để hỗ trợ trong nỗ lực chống lại COVID 19.
  • Được tuyển dụng bởi Nhà cung cấp được chấp thuận hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi do Khối thịnh vượng chung tài trợ trước ngày 8 tháng 9 năm 2020.
  • Được nhà cung cấp Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Quốc gia đã đăng ký làm việc trước ngày 23 tháng 4 năm 2020.
  • Làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.
  • Làm việc trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.

Ngành du lịch và khách sạn là một ngành quan trọng

Ngoài thời gian làm việc của thị thực sinh viên được nới lỏng, bất kỳ người có thị thực tạm thời nào đang làm việc hoặc có ý định làm việc trong lĩnh vực du lịch và khách sạn sẽ có thể tiếp cận Thị thực 408 COVID-19 trong thời hạn 12 tháng.

Biện pháp này đã được thực hiện vì ngành công nghiệp hiện được xếp vào nhóm ngành trọng yếu, cùng với các ngành khác như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già, chăm sóc người khuyết tật và chăm sóc trẻ em với các khoản phụ cấp tương tự.

Việc gia hạn thị thực của sinh viên nước ngoài đã ở Úc, tăng số giờ họ có thể làm việc và cho phép nhiều người có thị thực tạm thời hơn để xin thị thực COVID, sẽ giúp lĩnh vực du lịch và khách sạn lấp đầy khoảng trống hỗ trợ phục hồi kinh tế của Australia.

Vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm về Visa sự kiện đại dịch 408 COVID-19 và chúng tôi sẽ tìm ra chiến lược nhập cư tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh của bạn, với tư cách là nhà tuyển dụng hay nhân viên.

Chính phủ Úc đang tăng cường hỗ trợ cho ngành du lịch và khách sạn của Úc bằng cách phân loại nó là một lĩnh vực công việc quan trọng và cung cấp thị thực linh hoạt hơn cho những người có thị thực sinh viên làm việc trong lĩnh vực này.

Nếu bạn có câu hỏi nào

Liên hệ ngay với Đại Diện Di Trú