Tác động của Ngân sách Liên bang 2021/22 đến tình hình nhập cư của Úc

12th May 2021

Tác động của Ngân sách Liên bang 2021/22 đến tình hình nhập cư của Úc

Khi biên giới quốc tế vẫn đóng cửa cho đến ít nhất là giữa năm 2022, tác động của thông báo ngân sách gần đây sẽ không có nhiều thay đổi đối với những cá nhân nhập cư muốn sống, làm việc hoặc học tập tại Úc.

Có rất ít thay đổi đối với những cá nhân sống bên ngoài Úc và trọng tâm của người nhập cư sẽ tiếp tục là những người nộp đơn xin thị thực trong nước với việc Chính phủ duy trì mức kế hoạch của Chương trình nhập cư 2021-22 ở 160,000 người.

Đây là cách chúng tôi thấy tình hình của các nhóm thị thực khác nhau:

- Thị thực tay nghề & tài năng toàn cầu: khoảng 50% chương trình nhập cư của Chính phủ tập trung vào những người định cư có tay nghề cao do nhà tuyển dụng bảo trợ. Chương trình đổi mới kinh doanh & nhà đầu tư và thị thực tài năng toàn cầu. Úc cam kết thu hút nhân tài và kinh doanh từ nước ngoài và sẽ đầu tư 550 triệu đô la trong bốn năm tới và sẽ hợp thức hoá thị thực để nhắm mục tiêu vào những cá nhân có tay nghề cao khi phù hợp.

- Người có Thị thực Sinh viên làm việc trong lĩnh vực du lịch và khách sạn: hiện có thể làm việc hơn 40 giờ mỗi hai tuần.

- Người có thị thực tạm thờ_i: người có thị thực tạm thời làm việc hoặc có ý định làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp có thể nộp đơn xin thị thực tạm thời 408 COVID 90 ngày trước khi hết hạn thị thực – thời hạn được nâng lên từ 28 ngày.

- Công nhân Thái Bình Dương / Công nhân Thời vụ: xác nhận rằng việc sắp xếp cho công nhân theo Chương trình Công nhân Thời vụ và Chương trình Lao động Thái Bình Dương được gia hạn thị thực trong 12 tháng, sẽ được tiếp tục cho đến tháng 4 năm 2022.

- Người có thị thực đang bên ngoài Úc: thời hạn hiệu lực đối với thị thực Cha mẹ được bảo trợ (Tạm thời) và những người có thị thực Thường trú hoặc tạm thời cho gia đình sẽ được gia hạn thêm 18 tháng đối với những cá nhân không thể sử dụng thị thực của họ do biên giới của Úc bị đóng cửa. Những người muốn đến Úc nhưng Ngày Nhập cảnh Ban đầu (ngày nhập cảnh đầu tiên) của họ đã qua (hoặc sẽ vượt qua trong vòng 3 tháng tới), vẫn có thể nhập cảnh vào Úc bằng cách hoàn thành thư hỗ trợ Du lịch.

*Đây là cách chúng tôi nhìn thấy tình hình cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau: *

- Lĩnh vực Nông nghiệp / Trồng trọt: Chính phủ đã loại bỏ yêu cầu đối với những người nộp đơn xin thị thực Hoạt động tạm thời Subclass 408 để chứng minh nỗ lực rời khỏi Úc nếu họ có ý định thực hiện công việc nông nghiệp.

- Du lịch và Khách sạn được thêm vào danh sách các lĩnh vực việc làm quan trọng: du lịch và khách sạn đã được thêm vào danh sách các lĩnh vực quan trọng, cùng với nông nghiệp, chế biến thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già, chăm sóc người khuyết tật và chăm sóc trẻ em. Điều này chỉ áp dụng cho thị thực tạm thời 408 COVID.

- Các lĩnh vực sử dụng lao động thời vụ: xác nhận rằng việc sắp xếp cho người lao động theo Chương trình lao động thời vụ và Chương trình lao động Thái Bình Dương được gia hạn thị thực thêm12 tháng, sẽ được tiếp tục cho đến tháng 4 năm 2022.

Cho dù bạn là một doanh nghiệp muốn tài trợ cho một người lao động nhập cư, yêu cầu một chiến lược nhập cư, hoặc tìm kiếm một thỏa thuận lao động; hoặc một cá nhân cần hỗ trợ nộp đơn xin thị thực, hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, những người có nhiều kiến thức và tập trung vào con người (không phải giấy tờ).

Nếu bạn có câu hỏi nào

Liên hệ ngay với Đại Diện Di Trú của chúng tôi