Những thay đổi đối với Thị thực Úc diện Nhà đầu Tư và Nhà Đầu Tư Trọng Yếu

28th May 2021

Những thay đổi đối với Thị thực Úc diện Nhà đầu Tư và Nhà Đầu Tư Trọng Yếu

Chính phủ đã công bố những thay đổi đối với chương trình thị thực nhà đầu tư Chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh Doanh (BIIP), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Thị thực Nhà đầu tư Trọng Yếu (Diện 188C) yêu cầu người nộp đơn đầu tư 5 triệu đô vào một Quỹ được chỉ định tại Úc. Khung đầu tư tuân thủ (CIF) dưới đây sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7:

  • 20% trong số 5 triệu đô la được đầu tư vào quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ Cổ phần Tăng trưởng Tư nhân (VCPE). Tăng từ 10% trước ngày 1 tháng 7
  • 30% trong số 5 triệu đô la được đầu tư các công ty mới nổi
  • 50% của 5 triệu đô la được đầu tư vào các khoản đầu tư cân bằng. Đây là mức giảm từ 60% trước ngày 1 tháng 7

Các thông tin khác từ thông báo bao gồm:

  • Đương đơn sẽ được yêu cầu cung cấp báo cáo kiểm toán độc lập hàng năm cho thấy họ tuân thủ CIF.
  • Việc sử dụng quỹ đầu tư của Quỹ, giấy ghi nợ và các công cụ phái sinh sẽ được làm rõ trong CIF.

Thị thực Nhà Đầu Tư (diện 188B) sẽ yêu cầu số tiền đầu tư là 2,5 triệu đô la, trước đây là 1,5 triệu đô la, trong khoảng thời gian 4 năm.

Nếu bạn muốn thảo luận về những thay đổi này và khả năng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch nhập cư của bạn, vui lòng liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.

Ngoài ra Đại diện Di Trú của chúng tôi tại New Zealand, quốc gia có các quy định của Chính phủ về diện visa đầu tư có sự khác nhau và có thể phù hợp hơn với hoàn cảnh của bạn.

Để bắt đầu hồ sơ

Liên hệ ngay với Đại Diện Di Trú của chúng tôi