2020-21 Cập Nhật Thông Tin Di Trú – Các thay đổi cần biết

6th July 2020

Ngân sách Úc đã bị hoãn lại cho đến ngày 4 tháng 10 năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Nội vụ.

Dự kiến Bộ sẽ xem xét các thay đổi đối với Cấp độ Kế hoạch Chương trình Di cư cho năm 2020-21 do COVID-19 và tỉ lệ thất nghiệp cao trong lực lượng lao động Úc.

Số lượng người nhập cư và hạn ngạch bảo trợ hồ sơ từ Tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng đã bị ảnh hưởng, cũng như thay đổi đối với danh sách nghề nghiệp ưu tiên.

Trong giai đoạn này, Bộ Nội Vụ sẽ vẫn giữ nguyên Chương trình Di Trú 2019-20 cho đến khi có thông báo mới và trong thời gian sắp tới, thông báo về cách quản lý đề cử của tiểu bang / lãnh thổ cũng sẽ được cập nhật trong thời gian trước khi phê duyệt Ngân sách vào Tháng Mười.

Chương trình nhập cư tại Chính phủ Tiểu bang và Vùng lãnh thổ

Chương trình định cư diện tay nghề chung (GSM) cho năm tài chính 2019/20 đã đóng không tiếp tục nhận hồ sơ.

Chương trình đề cử của Bang và Lãnh thổ sẽ tạm thời đóng cho đến khi Chính phủ Úc phân bổ các hạn ngạch đề cử của tiểu bang cho năm 2020-21. Do đó, chính phủ Tiểu bang và lãnh thổ sẽ không thể đề cử người nộp đơn vào cho các diện visa 190 & 491.

Lưu ý các thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các hồ sơ đã nộp trước ngày 1 tháng 7 hoặc đối với các diện visa khác.

Chương trình visa diện Doanh Nhân và Nhà Đầu Tư cũng bị tạm hoãn ở các Tiểu Bang, mặc dù Tây Úc chưa đưa ra thông báo chính thức.

Năm tài chính 2020/21

Không có sự gia tăng nào được công bố cho lệ phí xét duyệt thị thực hoặc các khoản phí khác như thường lệ vào đầu mỗi năm tài chính.

Sự thay đổi vẫn có thể được công bố với bản cập nhật của Ngân Khố nhà nước ngày 23 tháng 7 hoặc trong Ngân sách Liên bang tháng Mười tới đây.

Việc tăng phí dịch vụ thẻ tín dụng trước đây đã được Bộ Nội Vụ công bố.

Nếu bạn trả phí cho đơn xin thị thực, phí bảo trợ hoặc đơn đề cử bằng thẻ tín dụng, PayPal, phụ phí sẽ được áp dụng. Mức phụ phí hiện tại là:

  • American Express — 1.40%
  • Diners Club International — 1.99%
  • JCB — 1.40%
  • Mastercard* — 1.40%
  • PayPal — 1.01%
  • Union Pay — 1.90%
  • Visa* — 1.40%

* Phụ phí cũng sẽ được áp dụng cho thẻ Visa Debit và Thẻ ghi nợ khi thanh toán.

Việc tăng phí đối với AAT và Toà Án Liên Bang đã được công bố trước đây.

For any inquiries

Contact one of our registered migration agents today